OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Cazare- anul universitar 2018-2019

Actualizat în 05-09-2018
| Cuvinte cheie: ,

  Cererile pentru cazare (inclusiv dosarele pentru cazări pe criterii sociale, respectiv medicale), aferente anului univ. 2018-2019 se pot depune la Secretariatul facultăţii până la data de 14 septembrie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-12.00, iar pentru cei cu dosar social, de preferat în 10-11 septembrie (pentru verificare dosar). 

Acte necesare pentru cazare pe criteriu social:

   În criteriul social se încadrează studenții integraliști ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (iunie, iulie, august 2018) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salarul minim pe economie.

 1. cererea tip de acordare a burselor sociale – Anexa 7 și Anexa 11;
 2. copie buletin/carte identitate student și părinți;
 3. copie după certificatul de naştere al frațiilor care nu au carte de identitate;
 4. copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în cazul studenților orfani, și
 5. adeverințe/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații acestuia pentru lunile iunie, iulie, august 2018;
 6. adeverințe de elev, student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;
 7. declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată  la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nu obțin venituri proprii;
 8. copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul) si adeverințe/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia pentru lunile iunie, iulie, august 2018;
 9. copie a hotărârii judecătorețti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;
 10. adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului – dacă solicitantul provine de la Centrul de Plasament sau se află în plasament familial cu specificarea cuantumului alocației de plasament;
 11. adeverinţe de venit (salariul net) pentru fiecare membru de familie salariat pe lunile iunie, iulie, august 2018– original;
 12. cupon de pensie, în cazul membrilor de familie pensionari pe lunile iunie, iulie, august 2018– original;
 13. cupon somaj sau adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri, pe lunile iunie, iulie, august 2018- original;
 14. cupon alocație copii, pe lunile iunie, iulie, august 2018;
 15. adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate din profesii independente, din prestarea unor activități autorizate, din cedarea folosinţei bunurilor sau din exploatarea terenurilor agricole), pentru lunile iunie, iulie, august 2018 (pentru solicitant și ceilalți membrii ai familiei majori);
 16. declaraţie pe proprie raspundere dată, de fiecare membru al familiei care nu obține niciun fel de venit, în fața unui notar sau la Primăria localității de domiciliu, pentru lunile iunie, iulie, august 2018;
 17. declaratie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 8 – este numai ca model, aceasta se scrie de mână, de către fiecare student).

 

Acte necesare pentru cazare pe criteriul medical:

    În criteriul medical se încadrează studenții care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit.c și care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic).

 1. cere tip, conform Anexa 7;
 2. copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
 3. certificat medical eliberat de medicul specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competențe în domeniul diagnosticului), vizat de medicul de familie. În certificatul medical se va menționa, în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în urmatoarele categorii de boli: TBC, SIDA, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV, SIDA, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, spondilita anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatica, leucemiile, limfoamele si talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

     Toate actele solicitate se depun, în original, în folie de plastic, la secretariatul faculății. De asemenea, Anexele 7,8 și 11 le găsiți la secretariat

     Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi Regulamentul Universității Babeș-Bolyai (http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare#cazare_regulamente) privind cazarea în căminele studențești.

Anunțuri din aceeași categorie: