OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Selectie mobilitati Erasmus de practica in colaborare cu Aiesec Cluj-Napoca, sesiunea mai 2021

Actualizat în 13-05-2021
| Cuvinte cheie: ,

    Biroul Erasmus+ al Universității Babes-Bolyai alături de AIESEC Cluj-Napoca vă invită să participați la sesiunea de selecție din mai 2021 având ca scop mobilități de practică în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2021, destinată studenților înmatriculați la nivelul licență (anul 1 și 2) și masterat (anul 1).
    Selecția va consta intr-un interviu online inițial în limba engleză cu comisia de selecție formată din membrii Biroului Erasmus+ și AIESEC Cluj-Napoca, în baza unui dosar de candidatură, urmat de un interviu direct cu compania/organizația pentru care ati aplicat.
    Dosarul de candidatura trebuie trimis în format pdf până în data de 12.05.2021 ora 13.00 la urmatoarea adresa de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro, și trebuie sa conțină următoarele elemente

 1.  fişa candidatului – câte una pentru fiecare destinație aleasă*
 2.  declaraţie tip;
 3.  Curriculum Vitae formatul Europass în limba engleză;
 4.  scrisoare de motivaţie în limba engleză-câte una pentru fiecare destinație aleasă *
 5.  certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (Cambridge, IELTS, Alfa, Lingua, etc)- studenții care nu dețin un certificat de competență lingvistică până la data selecției, vor adăuga în dosar o declarație pe proprie răspundere prin care își exprimă acordul de a participa la sesiune de testare lingvistică on-line care va avea loc dupa selecție, și vor putea fi declarați admiși doar după promovarea testului cu calificativul B1-B2;
 6.  adeverinţă de la facultate în care este menționată media obținută la ultima sesiune de examene;
 7.  dovada creării contului pe situl AIESEC, primită pe mail-ul personal.

* Deoarece este un număr limitat de locuri, puteți candida pentru mai multe destinații. În acest sens, vă rugam sa completați câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivație pentru fiecare opțiune, menționând codul fiecărui proiect, respectiv ordinea preferinței dumneavoastră.


Calendarul selecției:

 • 28.04.2021-12.05.2021, ora 13.00–trimiterea dosarelor de candidatură în format pdf la următoarea adresă de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro
 • 10.05.2021-reactualizarea anunțului de selecție, cu posibile noi destinații
 • 13.05.2021, ora 13.00- afișarea programărilor la interviu a candidaților
 • 14.05.2021- interviul inițial cu comisia de selecție formată din membrii Biroului Erasmus+ și AIESEC Cluj-Napoca
 • 14.05.2021- afișarea listei cu studenții care au fost selectați în urma primului interviu
 • 15-16.05.2021- depunerea contestațiilor
 • 17.05.2021-31.05.2021- a doua sesiune de interviuri cu reprezentanții ONG-urilor și ai companiilor partenere
 • 01.06.2021- testarea lingvistică online pentru studenții selectați care nu au prezentat un certificat de competență lingvistică până la data interviului 

Mai multe informații aici.