OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021

Actualizat în 23-09-2020
| Cuvinte cheie: ,

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CU TAXĂ

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 este :

Nivel licenţã

 • Anul I  - 2.500 lei
 • Anul II - 2.500 lei
 • Anul III - 2.500 lei
 • Anul IV - 2.500 lei

Nivel master

 • Anul I - 3.000 lei
 • Anul II - 3.000 lei

    Termenele limită de încasare ale celor 4 rate ale taxei de şcolarizare se eşalonează astfel:

 • Rata I - 15 octombrie 2020
 • Rata II - 05 decembrie 2020
 • Rata III - 15 martie 2021
 • Rata IV - 15 mai 2021  

Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

Taxele se pot plăti pe Academic Info sau prin virament bancar

La facultate, taxele se încasează de către administratorul şef de facultate în zilele de :

 • Luni - orele 9-12
 • Vineri - orele 9-12 

          Cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare a studenţilor care urmează a II –a specializare sau a II-a facultate în UBB, pentru anul universitar 2020-2021, se depun în între 01-12 octombrie 2020, însoţite de o adeverinţă de sau copie după o diplomă.         

          Studenţii care îşi achită taxele în format electronic trebuie să prezinte pe adresa de mail a facultãţii dovada plãţii.         

Viramentele bancare trebuie sã conţinã urmãtoarele date :

 • UBB-Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • CF 4305849
 • IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX
 • B.N. TREZORERIA CLUJ
 • Specificaţia : felul taxei