OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Conferința Internațională Credință și mărturisire; istorie și actualitate

Joi, 04.11.2010 - Sambata, 06.11.2010

 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca Vă invită să participaţi la Conferinţa internaţională cu titlul:

Credinţă şi mărturisire; istorie şi actualitate

  Activitatea face parte din ciclul manifestărilor organizate cu prilejul proclamării de către Patriarhia Română a anului 2010 ca Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti şi cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la redeschiderea cursurilor de învăţământ teologic ortodox universitar la Cluj-Napoca.

   Conferinţa se va desfăşura în zilele de 4 – 6 noiembrie 2010, în Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 şi în Aula Nicolae Ivan a Facultăţii de Teologie, Piaţa Avram Iancu nr. 18.

 

Programul manifestării:

 Vineri, 5 noiembrie 2010

9.00 – 10.00: Deschiderea oficială, Aula Nicolae Ivan, P-ţa. Avram Iancu, nr. 18

 • Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă - Cuvântul de deschidere al Decanului din partea facultății
 • P.S. Irineu Pop Bistriţeanul - Cuvântul de deschidere a Conferinţei în numele ierarhului locului
 • Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru - Două decenii de la reînvierea Învăţământului Teologic Universitar Ortodox din Cluj-Napoca (1990-2010)

 10.00 – 10.15: Pauză

 10.15 – 13.00: Sesiunea I

 10.15 – 12.15: Comunicări

Moderatori: Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă, Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb

 • Pr. Prof. Dr. Ion Popescu - Temeiurile dogmatice ale mărturisirii creştine
 • Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea - Crezul: mărturisire confesională sau expresie a unităţii Bisericii universale?
 • Pr. Prof. Dr. Nicu Dumitrascu - Episcopul Eusebiu de Cezareea - un istoric în mijlocul unei controverse doctrinare (Niceea, 325)
 • Pr. Prof. Dr. George Istodor - Dumnezeirea Duhului Sfânt între mărturisire şi contestare. Perspective inter-confesionale

 12.15 – 13.00: Discuţii

15.00 – 19.40: Sesiunea a II-a

 15.00 – 17.15: Comunicări

Moderatori: Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Pr. Prof. Dr. Ion Popescu

 • Pr. Prof. Dr. Valer Bel - Simbolul credinţei: mărturisirea şi comunicarea credinţei
 • Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă - Titlu rezervat
 • Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană - „Evanghelizare" sau „centralitatea" Evangheliei în societatea contemporană. O perspectivă biblică noutestamentară
 • Pr.prof.dr. Ioan-Vasile Leb - Simbolul Niceo-Constantinopolitan. Preistoria şi naşterea sa.
 • Rev. dr. habil. István Pásztori-Kupán, MTh, PhD - Contextul doctrinar al crezului niceo-constantinopolitan
 • Conf. Dr. Cristinel Ioja - Cele văzute şi cele nevăzute. Mărturisirea credinţei omului postmodern în materialitatea transfigurată

 17.15 – 17.30: Pauză

 17.30 – 19.00: Comunicări

Moderatori: Pr. Prof. Dr. Valer Bel , Conf. Dr. Cristinel Ioja

 • Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi - Mărturisirea de credinţă în cadrul Sfintei Liturghii
 • Pr. Prof. Dr. Emil Jurcan - Variante sociale contemporane din perspectiva unei credinţe cu caracter pnevmatic
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan Stan - Învăţătura despre energiile necreate: dogmă a Bisericii sau teologumenă a Sfântului Grigorie Palama
 • Prep. Dr. Ciprian Toroczkai - Mărturisiri şi/sau dogme? O  perspectivă ortodoxă

 19.00 – 19.30: Discuţii

 

Sâmbătă, 6 noiembrie 2010

Aula Nicolae Ivan

 9.00 – 10.00: Decernarea titlului Professor Honoris Causa - Prälaturpfarrer Manfred Wagner

’Wir glauben an … die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche’ – das Bekenntnis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Württemberg im Horizont einer christlichen Sozialisation; (’Credem în ... una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică’ – Mărturisirea de credinţă a Bisericii Evanghelice-Luterane din Württemberg în orizontul unei socializări creştine)

 10.00 – 10.30: Pauză

 10.30 – 14.00 Sesiunea a III-a

 Secţiunea cu tema Crezul Ortodox - Aula Nicolae Ivan

 10.30 – 12.00: Comunicări

Moderatori: Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană, Dr. Nicolae Turcan

 • Pr. Prof. Dr. Dumitru Megheşan - Centralitatea lui Iisus Hristos în creaţie – Cap al Bisericii
 • Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu - Consideraţii privind  păcatul originar şi aspectul terapeutic al soteriologiei ortodoxe
 • Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă - Mărturisirea credinţei creştine; sensul şi valoarea ei în viaţa mirenilor
 • Pr. Lect. Dr. Gheorghe Şanta - Caracterul misionar şi mărturisitor al educaţiei religioase

12.00 – 12.15: Pauză

12.15 – 13.20: Comunicări

Moderatori: Pr. Prof. Dr. Dumitru Megheşan, Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă

 • Dr. Iustinian Șovrea - Relevanţa antropologică a simbolului de credinţă şi conceptualizările contemporane asupra omului
 • Dr. Nicolae Turcan - Filosofie şi discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan
 • Dr. Dacian But-Căpuşan - Eclesiologia Mărturisirilor de credinţă post-bizantine, ca dezvoltări ale Simbolului de credinta niceo-constantinopolitan

13.20 – 14.00: Pr. Prof. Dr. Valer Bel - Concluziile conferinței, Aula Nicolae Ivan

 

Secţiunea cu tema Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române - Sala Nicolae Colan

 10.30 – 12.00: Comunicări

Moderatori: Prof. Dr. Constantin Măruţoiu, Dr. Marius Eppel

 • Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu - Creaţia muzicală bisericească românească în contextul recunoaşterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române
 • Pr. Lect. Dr. Gabriel Gârdan - Unitatea şi autocefalia Bisericii în dialogul pan-ortodox presinodal
 • Pr. Lect. Dr. Mircea Oros - Prezenţa şi lucrarea personală, pnevmatică, eclezială şi liturgic- sacramentală a lui Hristos – Mântuitorul în Sfânta Liturghie
 • Lect. Dr. Radu Preda - De la autocefalie la naţionalism. Principii ecleziologice şi practici eclesiale în istoria social-teologică a Ortodoxiei moderne
 • Pr. drd. Stefan Barbu - Primacy and the Orthodox Diaspora: Signs of an Unsettled Ecclesiology ?

 

12.00 – 12.15: Pauză

 12.15 – 13.20: Comunicări

Moderatori: Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu, Pr. Lect. Dr. Gabriel Gârdan

 • Dr. Marius Eppel - Instituția vicariatului în Biserica Ortodoxă în secolul al XIX-lea. Studiu de caz: Vicariatul Ortodox al Oradiei
 • Lect. Dr. Marcel Muntean - Pictorul Nicolae Polcovnicul şi Catedrala mitropolitană din Bucureşti
 • Prof. Dr. Constantin Măruţoiu, Drd. Victor Constantin Măruţoiu - Simboluri creştine în opera lui Constantin Brâncuşi

 13.20 – 14.00: Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru - Concluziile conferinței, Aula Nicolae Ivan

 

Organizatori:

 • Pr. prof. dr. Valer Bel
 • Pr. asist. dr. Cristian Sonea

Persoane de contact:

Pr. asist. dr. Cristian Sonea

tel.: 0745625291 e-mail: cristisonea@gmail.com

 

Pr. asist. drd. Cosmin Cosmuţa

tel.: 0766101229 e-mail: ccosmuta@yahoo.com