OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Conferința Națională a Doctoranzilor - 4 noiembrie 2019

Luni, 04.11.2019 - Luni, 04.11.2019

Programul conferinței

 

Secțiunea I

Sala 212

Moderatori: Conf. univ. Dr. Nicolae Turcan, Pr. Lect. univ. Dr. Adrian Podaru

Satul și spiritul românesc

 

9.00-9.20                       Deschiderea Conferinței. Cuvânt de bun-venit

Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

9.20-9.40            Pr. Cătălin Varga, Tabloul satului românesc reflectat în predicile protoiereului Ioan Lupaș (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

9.40-10.00          Pr. Teodor Cornea, Satul românesc bârgăoan în perioada hortyistă (1940-1944) (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

10.00-10.20         Florin Vasile Milian, Satul românesc între misticism și dezumanizare (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea)

10.20-10.40        Obreja Roxana-Maria, Titlu rezervat (Facultatea de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae”, Iași)

10.40-11.00        Discuții

11.00-11.20               Pauză de cafea

 

Secțiunea II

Sala 301

Moderatori:    Diacon Lect. dr. Olimpiu Nicolae Benea, Lect. Dr. Stelian Pașca-Tușa

Lectura Sfintei Scripturi

9.20-9.40            Traian Florea, Exorcizarea din Gherasa în perspectiva lucanică: particularități (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

9.40-10.00          Arhid. Daniel Farcaș, Misiunea Duhului reliefată prin misiunea Apostolilor în lume (In 14, 26) – înțelegerea Sfintei Scripturi din mărturia Apostolilor (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

10.00-10.20        Pr. Florin Purice, The book of Jonah in Romanian Editions of the Bible. Possible clue for sources of translation (Facultatea de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae”, Iași)

10.20-10.40               Grec Mircea Grigore, Neeman Sirianul și apa curățitoare a Iordanului. O  lectură scripturistică în cheie liturgică (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

10.40-11.00               Discuții

11.00-11.20               Pauză de cafea

 

Secțiunea III

Sala 212

Moderatori:Pr. Lect. univ. Dr. Grigore Dinu Moș, Pr. Lect. univ. Dr. Răzvan Perșa

Satul și spiritul românesc

11.20-11.40        Pr. Tudor BudeanuSatul românesc din vestul Transilvaniei și provocările sale culturale și politice în gândirea profesorului Lazăr Iacob (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea”, Arad)

11.20-11.40       Mihaela Jurcan, Crucea ca axis al sfințeniei satului (Colegiul Apulum, Alba-Iulia)

11.40-12.00               Paul Mucichescu, Moartea satului tradițional și problema nemuririi sale (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia)

12.20-12.40               Ierom. Serafim Crucianu, Mărturii ale monahismului ortodox în satele de la poalele Muntelui Ceahlău (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

12.40-13.00        Ierod. Octavian Nicolae CeobanuPrivind spre o Europă rurală care se află între globalizare și urbanizare (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba Iulia)

13.00-13.30               Discuții

13.30-15.00               PAUZĂ DE MASĂ

 

Secțiunea IV

 

Sala 301

Moderatori: Lect. Dr. Stelian Pașca-Tușa, Diacon Olimpiu Nicolae Benea

Lectura Sfintei Scripturi

 

11.20-11.40        Gheorghe Moldovan, Terminological and semantic delimitation, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

11.20-11.40               Claudiu Marius Ciascai, The intrinsic ecumenical dimension of the Gospel. Cultural-linguistic adaptation and biblical motivation in Irenaeus’ works (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

11.40-12.00               Pr. Andrei Gavriș, Problema “caselor” din Corint - o practică în vederea consolidării mesajului evanghelic (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

12.20-12.40        Pr. Laurențiu Urian, Expresii verbale liturgice în Cartea Apocalipsei (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

12.40-13.00        Alexandru Nicolae Agignoaei, Sfântul Prooroc Ilie – în scenariul eshatologic biblic doctrinar şi în scenariul eshatologic popular românesc (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba Iulia)

13.00-13.30               Discuții

13.30-15.00               PAUZĂ DE MASĂ

 

Secțiunea V

Sala 212

Moderatori: Pr. Lect. univ. Dr. Gheorghe Șanta, Pr. Lect. univ. Dr. Liviu Vidican Manci

Satul și spiritul românesc și provocările transmiterii credinței

 

15.00-15.20       Pr. Grigore-Toma Someșan, Legitimarea ontologică a spiritului și spațiului românesc la Lucian Blaga (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

15.20-15.40        Pr. Dorin Ursu, „Pomeana copiilor” – o tradiție pascală unică din Presaca Ampoiului (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba Iulia)

15.40-16.00               Pr. Raul Vasile Pap, Preotul și viața de obște a păstoriților (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

16.00-16.20               Pr. Ovidiu-Ioan Feldiorean, Programele de intervizare ca modalitate de soluționare a problemelor pastorale specific (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

16.20-16.40               Pr. George Nicolae Barbu, Importanța catehezei în context contemporan. Activități catehetice desfășurate în Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă din Grecia.  Studiu comparative, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

16.40-17.00        Pauză de cafea

 

Secțiunea VI

Sala 301

Moderatori: Pr. Lect. univ. Dr. Cosmin Cosmuța, Dr. Vasile Rojneac

Provocările transmiterii credinței

 

15.20-15.40                Pr. Ionuț Hens, Imaginea unui sat transilvan în ochii protopopului Aurel Munteanu la începutul secolului XX (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

15.00-15.20        Pr. Cosmin Biriș, Implicarea Patriarhului Iustin Moisescu în dialogul ecumenic. O istorie dezvoltată pe fondul implicării directe a mai marilor Bisericii, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

15.40-16.00        Pr. Lucian GreabuPăstorul martir Liviu Galaction Munteanu (1898-1961). Preocupările biblice şi relevanţa lor în cadrul Teologiei Pastorale româneşti (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

16.00-16.20        Mădălin TrohonelPărintele Adrian Făgețeanu- monahul cel râvnitor- și slujirea  în parohia Piatra Fântânele (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

16.20-16.40        Alexandru Cristian Lukacs, Ecumenismul la nivel parohial reflectat în articolele despre Parohie din Statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

16.40-17.00        Pauză de cafea

 

Secțiunea VII

Sala 212

Moderator:  Arhid. Asist. univ. Dr. Daniel Mocanu

 

17.00-17.20        Iuliana Anișoara Luțai, Familia în lumina Sfintei Scripturi. Considerații teologice și pedagogice (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

17.20-17.40        Luminița Daniela Ivanovici, The myth of the Flyer in Romanian popular tradition (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca

17.40-18.00        Mircea Sturza, Limbajul armonic al Liturghiei poporale a lui Sabin Drăgoi (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

18.00-18.20               Pr. Vasile Pașca, Bocetul în zona Vișeului(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

18.20-18.40        Diac. Dan Balog, Mai are satul românesc viitor? (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

18.40-19.00               Discuții

 

Secțiunea VII

Sala 301

Moderatori:           Arhim. Prof. univ. Dr. Teofil Tia

 

17.00-17.20        Călin Drăgeanu, Implications of the unconscious in the transmission of faith (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

17.20-17.40        Pr. Marius-Ciprian Babiuc, Avortul, consecință a necunoașterii Sfintei Scripturi, din perspectiva Teologiei Morale (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași)

17.40-18.00               Cristian Cioraneanu, Profesorul de religie în satul romanesc al erei digitale (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

18.00-18.20               Gheorghe Vlăduț Rădulescu, „Reiki” O perspectivă misionar-pastorală asupra procedeelor de vindecare (Școala de studii doctorale „Dumitru Stăniloaie” din București.)

18.20-18.40       Ciprian Valentin Nicoară, Aspecte biblice privind complementaritatea dintre Sfânta Euharistie și slujirea filantropică (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

18.40-19.00               Discuții