OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Sesiune de comunicări - Nivel Licenţă - ediţia a III-a

Marti, 27.04.2010 - Miercuri, 28.04.2010


           Sesiunile de comunicări studenţeşti au fost iniţiate în primăvara anului 2008, din mai multe considerente. Mai întâi, ele sunt o manifestare efectivă a preocupării pe care Facultatea o are pentru o implicare mai activă a studenţilor în manifestări specifice mediului academic. Aceste întâlniri au fost gândite ca experienţe menite să dezvolte capacitatea studenţilor de aplicare a unor tehnici specifice cercetării ştiinţifice pe o temă generală propusă, dar şi să le dezvolte spiritul creativ, prin posibilitatea de a aborda şi de a prezenta un subiect liber ales din arealul tematic impus. Un al doilea obiectiv a fost acela de a facilita crearea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre studenţii aparţinând diferitelor niveluri de studii ale Facultăţii noastre, prin ascultare reciprocă şi discuţii pe marginea materialelor prezentate.

            Sesiunile de comunicări sunt organizate pe cele trei niveluri de studii: licenţă (în preajma Buneivestiri), masterat (în cursul lunii aprilie) şi doctorat (în luna mai), înscriindu-se, astfel, într-o continuitate a evenimentelor academice organizate în Facultatea noastră. Sunt momente de întâlnire, de comunicare şi comuniune, între cadrele didactice şi studenţii Facultăţii noastre, care se reunesc, în răstimpul evenimentelor, nu numai în cadrul comunicărilor şi discuţiilor, ci şi în spaţiul liturgic.

          Sesiune de comunicări - Nivel Licenţă - ediţia a III-a având ca temă "Credinţă şi istorie. Simbolul niceo-constantinopolitan. Autocefalia şi patriarhatul Bisericii Ortodoxe Române." s-a desfăşurat în perioada 27-28 aprilie 2010, după următorul program:

     Marţi 27 APRILIE

 • 14.30 DESCHIDEREA SESIUNII DE COMUNICĂRI. Cuvânt de deschidere, Pr.prof.dr. Ioan CHIRILĂ
 • 14.45 Nicolae MUNTEAN: Contextul istoric şi teologic al elaborării simbolului niceoconstantinopolitan, (Pr.lect.dr. Gabriel GÂRDAN);
 • 15.00 Cezar UNGUREANU: Simbolul niceo-constantinopolitan ca formă de conservare a Sfintei Tradiţii în sânul mişcării lutherane.Pr. Lect. Dr. Gabriel Gârdan;
 • 15.15 Mihai RACOLŢA:Simbolul de credinţă în cultul Bisericii, (Pr. lect. univ. dr. Ioan BIZAU);
 • 15.30 Mircea Gheorghe Covaci, Crezul în tâlcuirea Sfântului Niceta de Remesiana, (Pr.prof.dr. Valer BEL);
 • 15.45 Carmen GAVRILUŢĂ: Credinţa într-Unul Dumnezeu (Pr.prof.dr. Valer BEL);
 • 16.00-16.30  DISCUŢII
 • 16.30-16.45 PAUZA DE CAFEA
 • 16.45 Vasile POP:Taina Unităţii Bisericii(Pr.lect.Mircea OROS);
 • 17.00 Dana POP:Iisus Hristos- nǎscut pentru noi(potrivit art. 3 din Simbolul Credinţei).(Pr. prof.dr. Stelian TOFANĂ);
 • 17.15 Brian BANCOŞ: Învăţături comune despre firea divină a lui Iisus Hristos în Crezul ortodox şi Prologul Evangheliei după Ioan (Pr. prof.dr. Stelian TOFANĂ);
 • 17.30 Daniel MOCANU, Pneumatologia ioaneică, bază biblică pentru precizarea doctrinei despre Sfântul Duh în Crezul niceo-constantinopolitan,( Pr.prof.dr. Stelian TOFANĂ)
 • 17.45 DISCUŢII

    Miercuri 28 APRILIE

 • 14.00 Oniţa BURDEŢ, Make and Create,Pr.Prof.Dr. Ioan CHIRILA; Catolicitate vs Sabornicitate (Pr.lect.dr. Gabriel GÂRDAN);
 • 14.15 Adrian-Daniel MILASANDuhul de viata facatorul, (Pr.prof.dr. Ioan CHIRILĂ);
 • 14.30 Nicodim CODREANU(master) Aspecte al contributiei Sf.Vasile cel Mare la pnevmatolgia ortodoxa cuprinsa in simbolul de credinta niceo constantinopolitan, Pr.prof.dr. Valer BEL
 • 14.45Mircea IonutMAGDAU: Filioque – o teologumenă acceptată?(Pr.prof.dr. Valer BEL);
 • 15.00Răzvan PERŞA: Monogenes în articolul al II-lea din simbolul de credinţă(Pr.prof.dr. Stelian TOFANĂ);
 • 15.15-15.30 DISCUŢII
 • 15.30-15.45 PAUZĂ DE CAFEA
 • 16.00)Ovidiu FELDIOREAN: Învăţătura despre Învierea morţilor sintetizată în simbolul niceo-constantinopolitan (Pr.prof.dr.Valer BEL)
 • 16.15 Lucia ANDONIE:Chipul Patriarhilor, (Prof.lect. Marcel MUNTEANU
 • 16.30 Ioana BOGLEA şi Grigore CRISTEA: Sinodul niceo-constantinopolitan în iconografia bizantină, (Prof.lect. Marcel MUNTEANU)
 • 16.45 Ionut CHIRA (TP1) Contribuţia ierarhilor din Ţara Românească la realizarea autocefaliei BOR,(Pr.prof.dr. Alexandru MORARU)
 • 17.00Oana POP (master) Biserica Ortodoxă Română-Organizare administrativă, (Pr.prof.dr. Alexandru MORARU);
 • 17.15 DISCUŢII
 • 17.30 PAUZA de CAFEA
 • 17.45 Încheierea Sesiunii. Concluzii
 • PREMIEREA LUCRARILOR DIN SESIUNEA A II-A aprilie 2009. ACORDAREA DIPLOMELOR DE PARTICIPARE

Coordonatori: Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Iloaie şi Pr. drd. Liviu Vidican-Manci