OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Sesiuni de comunicări - 2013

Marti, 28.05.2013 - Joi, 30.05.2013

Sesiunea de comunicări ştiinţifice la nivel licenţă, master şi doctorat

Programul manifestării

29 mai 2013

Sesiune de comunicări la Nivel Licenţă – Sala Nicolae Colan

Tema: Constantinopolul – scaun imperial şi loc de martiriu

Cuvânt de deschidere: Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

 

Comunicări: 11.00-12.30

Moderatori: Pr. conf. dr. Dorel Man, Pr. lect. dr. Cristian Sonea

 • 1. Hirişcău Ioan Alin, an IV TP - Contextul politic şi convertirea lui Constantin cel Mare - Coordonator: Pr. conf. dr. Dorel Man
 • 2. Morariu Iuliu Marius, an III TP - Convertirea lui Constantin cel Mare şi implicaţiile ei misionare - Coordonator: Pr. lect. dr. Cristian Sonea
 • 3. Jimborean Silviu Aurelian, an III TP - Constantin cel Mare şi Lactanţiu - Coordonator: Pr. lect. dr. Viorel Gabriel Gârdan
 • 4. Hens Ionuţ, an III TP - Constantinopolul, împărăteasa cetăţilor. Prezentare socială şi politică - Coordonator: Pr. lect. dr. Viorel Gabriel Gârdan
 • 5. Morariu Iuliu Marius, an III TP - Aspecte ale spiritualităţii creştine reflectate în politica religioasă a Sfântului Împărat Constantin cel Mare - Coordonator: Pr. lect. dr. Gheorghe Şanta
 • 6. Ivanovici Daniela, an I TD - Eusebiu de Cezareea şi Constantin cel Mare - Coordonator: Pr. lect. dr. Viorel Gabriel Gârdan

Pauză: 12:30-12:45

Comunicări: 12.45-14.00

Moderatori: Pr. prof. dr. Stelian Tofană, Lect. dr. Annamaria Baciu

 • 7. Pop Anton, an II TP - Creştinul celor două împărăţii. Comportament civic şi nădejde eshatologică după epistola către Romani, capitolul 13 -  Coordonator: Pr. prof. dr. Stelian Tofană
 • 8. Oargă Cătălin, an II TP - Elemente de mesianism şi regalitate în Vechiul Testament - Coordonator: Pr. prof. dr. Ioan Chirilă
 • 9. Stan Anca, an III AS - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în icoanele româneşti -   Coordonator: Conf. dr. Marcel Munteanu
 • 10. Metu Loredana, an I AS - Sfânta Sofia - Monument de spiritualitate şi de artă a întregii creştinătăţi - Coordonator: Conf. dr. Marcel Munteanu
 • 11. Roua Bogdan, an II  AS - Asediul Constantinopolului reprezentat în pictura murală din nordul Moldovei - Coordonator: Lect. dr. Annamaria Baciu
 • 12. Rusu Denisa, an I AS - Sfinţii Martiri Brâncoveni în reprezentările iconografice - Coordonator: Conf. dr. Marcel Munteanu

Pauză: 14.00-15.00

Sesiune de Comunicări la Nivel Master - Sala Nicolae Colan

Tema: Sinodul I Ecumenic. Restabilirea adevărului de credinţă ca mărturisire de viaţă.

Comunicări: 15.00-16.00

Moderatori: Pr. lect. dr. Ioan Bizău, Pr. prof. dr. Valer Bel

 • 1. Pr. Racolţa Mihai, M II ORVL - Mărturisirea de credinţă, condiţie pentru intrarea în Biserică -  Coordonator: Pr. prof. dr. Valer Bel
 • 2. Grecu Nicolae Cosmin, M II DHC - Sinodul I Ecumenic - O receptare a sobornicităţii Bisericii - Coordonator: Pr. prof. dr. Valer Bel
 • 3. Pr. Racolţa Mihai, M II ORVL - Simbolul de credinţă în Sfânta Liturghie a Răsăritului creştin - Coordonator: Pr. prof. dr. Vasile Stanciu
 • 4. Gavriluţă Carmen, M II DHC - Însuşirea Crezului prin cateheză şi învăţământ religios - Coordonator: Pr. prof. dr. Valer Bel

Pauză: 16.00-16.15

Comunicări: 16.15-17.00

Moderatori: Lect. dr. Alin Trifa, Lect. dr. Annamaria Baciu

 • 1. Tomescu Mihai, M I AS - Sinodul I Ecumenic în iconografie - Coordonator: Conf. dr. Marcel Munteanu
 • 2. Veveriţă Cristian, M II AS - Particularităţi ale reprezentării Sinodului I Ecumenic în pictura murală de la mănăstirea Moldoviţa - Coordonator: Lect. dr. Annamaria Baciu
 • 3. Gavriluţă Carmen. M II DHC - Cavalcada Împăratului Constantin cel Mare în fresca bisericii din Pătrăuţi - Coordonator: Conf . dr. Marcel Munteanu

 

Sesiune de Comunicări la nivel Doctorat - Sala Nicolae Colan

Tema: Împărat. Înţelepciune (Sofia). Libertate

Comunicări : 17.00-17.45

Moderatori: Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, Pr. prof. dr. Valer Bel

 • 1. Drd. Valentin Vesa - Receptarea Sinodului I Ecumenic în Biserica Siro-orientală. Sinodul de la Seleucia (410) - Coordonator: ÎPS prof. dr. Andrei Andreicuţ
 • 2. Drd. Paul-Ersilian Roşca - Regele Carol al II-lea şi Biserica Ortodoxă Română: Transformarea simfoniei bizantine în zorii celui de-al Doilea Război Mondial - Coordonator: Pr. prof. dr. Alexandru Moraru

Concluzii: 17.50

 

Perioada constantiniană ca model al ecumenicităţii

 

Simpozion cu participarea profesorilor din facultate

30 Mai - Aula Nicolae Ivan

 

Comunicări: 15.30 - 17.30

Moderatori: Pr. prof. dr. Stelian Tofană, Pr. prof. dr. Ştefan Iloaie

 • Pr. prof. dr. Ioan Vasile Leb, Împăratul Constantin cel Mare. Schiţă biografică
 • Pr. prof. dr. Ioan Chirilă, Împărăteasa Elena şi Ţara Sfântă
 • Pr. conf. dr. Dorel Man, 1700 de ani de la legiferarea creştinismului. Re-naşterea creştinătăţii de la anul 313
 • Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, Muzica bizantină între profan şi religios
 • Lect. dr. Baciu Annamaria, Visul Împăratului Constantin cel Mare. Reprezentări iconografice
 • Conf. dr.  Marcel Muntean, Constantin cel Mare - de la portretul imperial la cel bizantin.

Premierea câştigătorilor Concursului Naţional de Istorie bisericească Gheorghe Stănescu

Ora: 18.00, sala Auditorium Maximum a Universităţii „Babeş-Bolyai”

Conferinţa: S-a dus să-l vadă precum este. Vorbeşte părintele Rafail Noica