OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Simpozionul Internațional Euharistie, Spovedanie, Martiriu

Luni, 03.11.2014 - Joi, 06.11.2014

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

vă invită la Simpozionul Internaţional

Euharistie, Spovedanie, Martiriu

    

     Simpozionul face parte din suita de manifestări ştiinţifice ale Facultăţii noastre din anul universitar 2013-2014, încadrându-se în același timp în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre a lui 2014 ca An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română. Întâlnirea științifică se va desfăşura în perioada 3-6 noiembrie 2014, în Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 şi la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f. n.


 

Programul Simpozionului*

 

Luni, 3  noiembrie 2014

 

Primirea invitaţilor (Registration), Hotel Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7

Marţi, 4 noiembrie 2014

845: Te Deum - Capelă

900: Deschiderea Simpozionului (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă).

 • Cuvântul de deschidere a Simpozionului: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

910-1045: Comunicări în plen (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

 • ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Strigătul din eternitate al martirilor
 • Victor Opaschi, Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte, Alocuțiune
 • Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității Babeş-Bolyai, Alocuţiune
 • ÎPS Antonie Pakanici, Mitropolit de Borispol şi Brovari, Rectorul Academiei Teologice din Kiev, Administrator al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, De la mărturisirea credinţei prin mărturie la Euharistie: teologia protoiereului Serghie Bulgakov.
 • PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Alocuţiune
 • Acad. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu şi Transilvania

1045-1100: Pauză

1100-1300: Sesiuni de comunicări pe trei secţiuni (sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

A. Teologie biblică şi sistematică (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

            Moderatori: ÎPS Mitropolit Andrei; Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Buchiu

 • Ioan Sauca, Ție Îți aducem de toate şi pentru toate: caracterul cosmic al Euharistiei Ortodoxe
 • Ioan I. Ică Jr., Problema Împărtăşirii în comentariile liturgice bizantine
 • Ștefan Buchiu, Coborârea neîncetată a lui Hristos prin Sfânta Euharistie în Biserică, izvor al unității reînnoite a Bisericii şi al sfințirii credincioşilor
 • Ioan Chirilă, Tipologii ale Euharistiei în Vechiul Testament
 • Stelian Tofană, „Euharistia” – „scandal” şi „provocare”? O perspectivă a Noului Testament

Discuții

B. Teologie istorică şi practică (Sala Liviu Galaction Munteanu)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Vicovan şi Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru

 • Nicolae Chifăr, Europa centrală şi de sud-est în timpul domniei voievodului martir Constantin Brâncoveanu
 • Paul Brusanowski, Situația politică şi confesională din principatul Transilvaniei în epoca brâncovenilor
 • Alexandru Moraru, Constantin Brâncoveanu în documente braşovene
 • Ioan Moldoveanu, Constantin Brâncoveanu, sprijinitor al Ortodoxiei de limbă greacă
 • Mihai Alin Gherman, Un cărturar ardelean la curtea lui Constantin Brâncoveanu: Teodor Corbea

Discuții

C. Muzicologie şi artă (Sala de muzică „Vasile Petraşcu”)

            Moderatori: Prof. Univ. Dr. Elena Chircev şi Lect. Univ. Dr. Alin Trifa

 • Nicolae Ghiorghiţă, Muzică, ritual şi ceremonie la curtea Ungrovlahiei (sec. XVII - XVIII)
 • Mihail Harbuzaru, Un manuscris psaltic inedit de la Mănăstirea Căldăruşani
 • Marcel Muntean, Împărtăşirea Apostolilor în iconografia răsăriteană
 • Mircea Buta, Muzica bisericească, edificiu doxologic cu scop euharistic
 • Mihaela Palade, Arcaturile bisericilor brâncoveneşti – tipologii de forme, între clasic şi baroc
 • Vasile Vasile, Drama populară “Brâncovenii”

Discuții

1300 – 1500Masa de prânz 

1530 – 1715: Sesiuni de comunicări pe trei secţiuni (sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

A. Teologie biblică şi sistematică (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

            Moderatori:  Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică Jr. şi Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

 • Petre Semen, Păcatul şi mărturisirea lui în textele biblice vechitestamentare
 • Dumitru Megheşan, Spovedania ca martiriu al minții – cale spre Hristos Euharisticul
 • Albert Rauch, Eucharistische Ekklesiologie in der katholischen Kirche seit dem Vatikanum II
 • Cristian Barta, Sfânta Euharistie și viața euharistică în gândirea lui Joseph Ratzinger
 • Valer Bel, Sfânta Euharistie – merinde pe calea vieții veşnice şi anticipare a Împărăției

Discuții

B. Teologie istorică şi practică (Sala Liviu Galaction Munteanu)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile Leb şi Pr. Conf. Univ. Dr. Teofil Tia

 • Jean-Paul Durand, Principe constitutionnel de laicite et Conseil constitutionnel en 2013
 • Mircea Basarab, Sfintele Taine ale Mărturisirii şi Împărtăşirii, între tradiție şi abatere
 • Marian Vîlciu, Sfânta Euharistie, taina vieţii Bisericii şi a comuniunii cu Hristos
 • Ioan Bizău, Euharistia ca eveniment sacramental revelator şi de confirmare eclezială a succesiunii apostolice
 • Mircea-Gelu Buta, Premisele unei canonizări
 • Cosmin Cosmuța, Constantin Brâncoveanu și David Corbea

Discuții

 

C. Muzicologie şi artă (Sala de muzică „Vasile Petraşcu”)

            Moderatori: Prof. Univ. Dr. Nicolae Ghiorghiţă şi Prof. Univ. Dr. Vasile Vasile

 • Elena Chircev, Stihirarul în epoca brâncovenească
 • Alin Trifa, Martiriul azi. Mucenicia şi icoana Sfântului Evghenie Rodionov
 • Stelian Ionaşcu, Paul Constantinescu – « martir » sau « răsfățatul cronicarilor muzicali »
 • Victoria Grădinar, Tradiţie şi inovaţie în arta brâncovenească
 • Ion Gavrilă, Şcoala de muzică bisericească a Mănăstirii Horezu în timpul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu

Discuții

1715 – 1730: Pauză

1730 – 1915: Sesiuni de comunicări pe trei secţiuni (sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

A. Teologie biblică şi sistematică (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă şi Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Petraru

 • Teofan Mada, Euharistia, taină a iubirii personal-comunitare
 • Cristinel Ioja, Raportul dintre Euharistie şi celelalte Taine în Dogmatica actuală
 • Emil Jurcan, De la foamea consumistă la foamea euharistică. Nevoia unei sațietăți existențiale în Hristos pentru societatea post-creştină a mileniului al treilea
 • Grigore Moş şi Paul Siladi, Dezlegarea din Taina Spovedaniei, formulă declarativă sau rugăciune?

Discuții

B. Teologie istorică şi practică (Sala Liviu Galaction Munteanu)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr şi Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu

 • Mircea Ielciu, Elemente euharistice în scrierile Părinților din primele trei secole
 • Constantin Necula, Education for Eucharist – training for martyrdom
 • Przemyslaw Kantyka, The arduous way to the common Christian witness on Eucharist in the light of the documents of the World Council of Churches
 • Piotr Kopiec, An Ecumenical Silence: Does the World Council of Churches Support Persecuted Christians?
 • Vasile Timiș, Omilia, cateheza și ora de religie: acte misionare și mijloace de securizare culturală și identitară

Discuții

C. Muzicologie şi artă (Sala de muzică „Vasile Petraşcu”)

            Moderatori: Conf. Univ. Dr. Mircea Remus Buta şi Prof. Univ Dr. Mihaela Palade

 • Costin Moisil, Transcrierea cântărilor la Filothei sin Agăi Jipei. O cercetare preliminară
 • Claudia Trif, Portretistica lui Constantin Brâncoveanu – studiu de caz: tabloul votiv al Mănăstirii Hurezi
 • Zaharia Matei, Moştenirea muzicală a lui Anton Pann – contribuţii la dezvoltarea patrimoniului muzical românesc
 • Marius Dan Ghenescu, Demnitatea în faţa judecăţii în trecutul istoric şi în prezent

Discuții

1930Cina

 

Miercuri, 5 noiembrie 2014

900 -1100: Sesiuni de comunicări pe trei secţiuni (sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

A. Teologie biblică şi sistematică (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană şi Pr. Prof. Univ. Dr. Emil Jurcan

 • Gheorghe Petraru, Aspectul cognitiv în sens teologic al mărturiei şi martirajului creştin
 • Sebastian Moldovan, Mică fenomenologie a mărturisirii
 • Ion Croitoru, Deasa sau rara participare a credincioşilor la Dumnezeiasca Împărtăşanie?
 • Ștefan Iloaie, Trăirea euharistică în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Perspective morale
 • Nicolae Răzvan Stan, Spovedania – Taina reînnoirii vieții duhovnicești

Discuții

B. Teologie istorică şi practică (Sala Liviu Galaction Munteanu)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Basarab şi Prof. Univ. Dr. Paul Brusanowschi

 • Ion Vicovan, Un ales domn al Moldovei - Miron Barnovschi, ctitor de biserici şi martir al Bisericii care aşteaptă trecerea sa în rândurile Sfinţilor
 • Ionuț Țene, Mucenicia lui Valeriu Gafencu. Liturghia pogorâtă în „subterana” universului concentraționar comunist
 • Ioan Vasile Leb, Cea dintâi descriere a Liturghiei Sf. Ioan Hrisostom într-un manuscris  german
 • Constantin Măruțoiu, Olivia Florena Nemeş, Victor Constantin Măruțoiu, Doamna şi domnițele Brâncoveanu
 • Nicolae Feier, Originea semantică a numelor Brâncovenilor și Basarabilor și file de acatist
 • Man Dorel, Biserica şi societatea românească în epoca brâncovenească

Discuții

C. Muzicologie şi artă (Sala de muzică „Vasile Petraşcu”)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Grăjdian şi Lect. Univ. Dr. Claudia Trif

 • Mihai Brie, Chinonicul duminical în compoziţiile liturgice ale preotului profesor Cornel Givulescu
 • Sorin Dobre, Privire de ansamblu asupra glasurilor bisericești din Serbia și Transilvania
 • Andor Komives, Aspecte ale reprezentării plastice a martiriului în viziunea creştină a Răsăritului şi Apusului
 • Constantin Gordon, Tradiţie în creaţia imnografică a Bisericii: Slujba Sfinţilor Brâncoveni
 • Marius Silviu Georgescu, Lumina şi Natura, Iisus cu Viţa. Simboluri euharistice.

Discuții

1100 -1115: Pauză

1115 -1315: Sesiuni de comunicări pe trei secţiuni (sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

A. Teologie biblică şi sistematică (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

            Moderatori:  Pr. Conf. Univ. Dr. Cristinel Ioja şi Lect. Univ. Dr. Nicolae Turcan

 • Mihai Himcinschi, Misiune și martiraj creștin în Africa de Nord a sec. III
 • George Istodor, Sfânta Taină a Mărturisirii – pocăință şi iertare în Hristos. Aspecte misionare contemporane
 • Adrian Ivan, The pedagogy of confession and the positivity of neo-humanist science in education
 • Valentin Vesa, The Liturgical Epiclesis as Image for Mystical Life in the Syriac Tradition. The Role of the Holy Spirit in Incarnation, Eucharist and Spiritual Prayer
 • Nicolae Turcan, Teologie şi euharistie la Jean-Luc Marion
 • Cristian  Sonea, Intercomuniunea şi ospitalitatea euharistică. Poziția Bisericii Ortodoxe

Discuții

B. Teologie istorică şi practică (Sala Liviu Galaction Munteanu)

            Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Marian Vîlciu şi Pr. Conf. Univ. Dr. Mircea Ielciu

 • Teofil Tia, Psihanaliza freudiana, o spovedanie atee? Isidor Baumgartner si arhitectura unei pastorale vertebrate psihanalitic.
 • Gabriel Gârdan, Corespondențe diplomatice, mărturii și însemnări din cronicile străine despre martiriul Sfinților Brâncoveni
 • Mircea Oros, „Hrana aceasta este numită de noi Euharistie” – mărturii despre Sfânta Taină a Împărtăşaniei din primele veacuri creştine
 • Gheorghe Șanta, Educație şi duhovnicie la Sfântul Simeon Noul Teolog
 • Bogdan Ivanov, Euharistia şi modelul societății perfecte în gândirea politică a Habsburgilor
 • Adrian Podaru, Părinții și scriitorii Bisericii despre condițiile unui martiriu autentic

Discuții

C. Muzicologie şi artă (Sala de muzică „Vasile Petraşcu”)

            Moderatori: Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai Brie şi Conf. Univ. Dr. Marius Silviu Georgescu

 • Vasile Stanciu, Priceasna euharistică în colecţii transilvănene şi bănăţene de muzică bisericească (sec. XIX - XXI)
 • Ioana Stoufi – Poulimenou, Notes on the Iconography of Judas in the Presentation of the Communion of the Apostles
 • Vasile Grăjdian, Cântările Sfintei Liturghii în tradiţia de strană din sudul Transilvaniei
 • Gheorghe Malene, Aspecte ale cântării bisericeşti în ţinutul Făgăraşului în timpul lui Constantin Brâncoveanu
 • Miruna Budiştean, Expoziţie personală

Discuții

1330 – 1500Masa de prânz 

1530 – 1700: Sesiune de comunicări

A. Teologie biblică,  sistematică, istorică şi practică (Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă)

            Moderatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Grigore Moş şi Asist. Univ. Dr. Valentin Vesa

 • Dacian But Căpuşan, Sfânta Euharistie ca Taină şi Jertfă. Aspecte interconfesionale
 • Liviu Vidican-Manci, Spovedanie şi Euharistie ca teme de reflecție la predicatorii interbelici (1918-1940). Analiză selectivă
 • Georgel Rednic, Relația dintre Pocăință şi Taina Euharistiei de-a lungul veacurilor
 • Mircea Abrudan, Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu, sprijinitor şi ocrotitor al unei instituții ecleziastice martirice – Mitropolia Ardealului
 • Cezar Login, Zilele aliturgice în tradiția bizantină contemporană: istorie și actualitate

Discuții

1500 – 1730: B. Sesiune comunicări doctoranzi (Sala de muzică „Vasile Petraşcu”)

            Moderatori: Pr. Conf. Univ. Dr. Gabriel Gârdan şi Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru

 • Daniel Mocanu, Rugăciunea lui Filothei Jipa pentru Constantin Brâncoveanu
 • Simeon Pintea, Condițiile și pregătirea pentru Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine
 • Răzvan Perșa, Termenii ἀφορισμός și ἀκοινωνησία în tradiția canonică ortodoxă
 • Iuliu Marius Morariu, Imaginea Sfântului Voievod Martir  Constantin Brâncoveanu     reflectată în opera istoricului ardelean Ioan Lupaș
 • Alexandru Constantin Chituță, Christus in martyre est - martiriu, mistică şi euharistie
 • Sorin Buș, Euharistie şi martiriu în societatea contemporană
 • Silviu-Cristian Rad, Spovedania lui Ippolit Terentiev– consecință a răzvrătirii și iraționalului (Idiotul, F. M. Dostoievski)
 • Paul-Ersilian Roșca, Spovedanie şi Euharistie. Convertirea Reginei Maria a României la Ortodoxie
 • Florin-Constantin Dobocan, Credința și nădejdea mântuirii – martiriul
 • Florin Daniel, Mărturisire și martiriu într-o dimensiune pan-istorică
 • Iosif Moldovan, Legământul și motivul euharistic descoperit în prezența și lucrarea Fiului Omului (Ioan 6)

Discuții

1800 – 1840: Concert coral susținut de Corul Catedralei Mitropolitane şi de corul de cameră Psalmodia Transylvanica (Aula Magna a Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

1840 – 1900: IPS Mitropolit Andrei,  Concluzii. Încheierea Simpozionului (Aula Magna a Facultăţii de Teologie Ortodoxă)

1930Cina

 

Joi, 6 noiembrie 2014

Plecarea invitaţilor