OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Simpozionul Internațional - Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare

Marti, 03.11.2015 - Miercuri, 04.11.2015

Programul Simpozionului*

3-4 noiembrie, 2015

Misiunea parohiei şi a mănăstirii

într-o lume în continuă schimbare

 

Luni, 2 noiembrie

 • Sosirea invitaţilor şi cazarea
 • Sesiunea de comunicări pentru tineri cercetători și doctoranzi 14.00-18.30

Sala Vasile Petraşcu

Moderatori: Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea şi Fr. Samji Thazhathadathu George

14.00 – 15.30 – Sesiunea a I-a

 • Fr. Samji Thazhathadathu George, Vicar St. George Orthodox Church, Edavattom, A review of monasticism in the Indian Orthodox Church.
 • Dr. Olimpiu-Nicolae Benea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Dimensiunea misionară a parohiei în Epistola către Coloseni.
 • Dr. Paul Siladi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Putem vorbi de misiune la părinții deșertului? O lectură misionară a Patericului egiptean.
 • Pr. prof. dr. Liviu Vidican-Manci, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Catehizarea Bisericii Ortodoxe pe „continentul digital”.
 • Dr. But Căpușan-Dacian, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Episcop, preot, parohie.
 • Dezbateri

Pauză: 15.30-16.00

16.00 – 18.30 – Sesiunea a II-a

 • Dr. Maria Mihaela Gorcea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Chipul femeii după Sfântul Ioan Gură de Aur şi actualitatea învăţăturii lui privind implicarea femeii în pastoraţie.
 • Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Doi mari păstori de suflete ai românilor ortodocși ardeleni în presa de la Leipzig.
 • Arhid. asist. univ. drd. Paul-Tiberiu Ardelean, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad, Atanasie Lipovan – dirijor şi interpret.
 • Dr. Rad Silviu Cristian, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Starețul Zosima (Frații Karamazov) - model al desăvârșirii morale.
 • Dezbateri

 

Sala Liviu Galaction Munteanu

Moderatori: Ierom. Morariu Maxim şi Drd. Ovidiu Neacșu

14.00 – 15.30 – Sesiunea I

 • Drd. Ovidiu Neacșu, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, „Καινὴ κτίσις” (făptură nouă), în erminia părinților niptici.
 • Pr. drd. Lazăr Cosmin-Cătălin, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Misiunea parohiei, de la comunitate la comuniune în Hristos.
 • Drd. Călin Drăgeanu, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, Facebook, ca instrument managerial al parohiei în economia bazată pe cunoaștere.
 • Drd. Buș Sorin-Viorel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca,  Un alt mod de a face misiune: Prof. Dr. Leon Danaila si Prof. Dr. Crisan Mircioiu.
 • Ierom. Morariu Maxim, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca,  Caracteristicile misiunii creştine în viziunea protopopului Grigore Pletosu (1848-1932)
 • Dezbateri

Pauză: 15.30-16.00

16.00 – 18.30 – Sesiunea a II-a

 • Drd. Răzvan Perșa, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Apariția sistemului de organizare parohială. Probleme eclesiologice și canonice.
 • Pr. Varga Cătălin, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Un text misionar problematic: Ioan 20, 23 şi problema traducerii celor două clauze principale (ἀφέωνται respectiv κεκράτηνται).
 • Drd. Ojică Alexandru-Lucian, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, Misiunea Sfântului Ioan Casian și importanța ei teologică în Occidentul creștin.
 • Drd. Valica Emanuel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Misiunea monahismului și a Bisericii în lumea contemporană.
 • Dezbateri

 

Sala Nicolae Colan

Moderatori: Lect. Univ. dr. Nicu Turcan și Drd. Costan Vasile

14.00 – 15.30 – Sesiunea I

 • Pr. drd. Cășvean Emanuel-Ioan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Principiile etnocraţiei misionare la Nichifor Crainic.
 • Drd. Florea Bogdan, Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae”, Iași , Adevar și persoană în filosofia postmodernă. O analiză teologică.
 • Drd. Chituță Alexandru-Constantin, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Sibiu, Reflecţie teologică şi experienţă eclesială sau misiunea Bisericii prin relaţia vie dintre facultate, parohie şi mănăstire.
 • Drd. Noje Gabriel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Orașul secular și provocările misiunii urban. Câteva considerații moral-teologice.
 • Dezbateri

Pauză: 15.30-16.00

16.00 - 18.00– Sesiunea a II-a

 • Drd. Caraș Ștefan-Gabriel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia,  Pelerinajul în primele patru secole creștine, model de misiune astăzi
 • Drd. Costan Vasile, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași, Importanța Sfintei Liturghii în viața societății, în viziunea teologică a Părintelui Profesor Petre Vintilescu.
 • Arhid. drd. Mocanu Daniel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Cântări religioase în manualele de educaţie muzicală. O analiză comparativă.
 • Drd. Constantin Gordon, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Românirea cântărilor bisericești la Macarie Ieromonahul. Analiza stihirilor glasului al II-lea din Anastasimatar.
 • Drd. Costin Silviu-Marcel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca,  Misiunea parohiei prin sfintele slujbe. Problema împărtășirii credincioșilor și a prescurii numite „Paști” relatată în enciclica mitropolitului Teodosie al Ungrovlahiei.
 • Dezbateri

Concluzii

 

Marţi, 3 noiembrie

Ora 9.00 – Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai”- Deschiderea   simpozionului:

 • Cuvântul de deschidere: Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Cuvântul domnului Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • ÎPS Prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop şi Mitropolit, Într-o lume în continuă schimbare, Biserica trebuie să-și concetreze atenția, cu predilecție, asupra credincioșilor de mâine: elevii și studenții.
 • PS dr. Visarion Bălțat, Episcopul Tulcii, Mitropolitul Nicolae Mladin, apărător al Bisericii Ortodoxe Române în timpul totalitarismului.
 • PS dr. Petroniu, Episcopul Sălajului, Mănăstirea ortodoxă, vatră a spiritualității și misiunii creștine.
 • Pr. Acad. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Nicolae Ivan, primul episcop al reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului.
 • Dezbateri

11.00-11.30: Pauză de cafea

12.00-13.00:

Festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa PC. Pr. prof. univ. dr. Ioan Sauca, Secretar General Asociat al Consiliului Mondial al Bisericilor şi director al Institutului Ecumenic din Bossey, Elveţia.

 

15.00-17.00: Sesiunea I de comunicări ştiinţifice pe secţiuni:

 Sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

A. Secţiunea TEOLOGIE

Aula Magna a Facultăţii de Teologie

Moderatori:  ÎPS Mitropolit Andrei şi Pr. prof. univ.dr. Ioan Chirilă

 • Prof. univ. dr. François Dermange, Universitatea Geneva, La laïcité est-elle contraire à la religion?
 • Pr. prof. univ. dr. Philip LeMasters, McMurry University, The Mission of the Parish and of the Monastery in a Continuously Changing World
 • Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Pentru o propovăduire misionară
 • Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Cine citește și interpretează Sfânta Scriptură. O viziune hrisostomică
 • Pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Şaguna, Sibiu,  Ethne, ochlos, laos tou Theou - concepte fundamentale pentru misiunea urbană
 • Dezbateri

B. Secțiunea ISTORIE

Sala Liviu Galaction Munteanu

Moderatori:  Pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu și Pr. prof. univ. dr.  Alexandru Moraru

 • Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Aspecte istorice și religioase din lucrarea: „În legături” a episcopului Nicolae Colan de la Cluj (1936-1957).
 • Prof. univ. dr. Paul Brusanowski, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Sibiu,  Nicolae Bălan, un important ierarh al Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX.
 • Pr. asist. univ. dr. Cosmin Cosmuța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Arhiepiscopul Teofil Herineanu al Clujului (1957-1992) - îndrumător duhovnicesc.
 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”, Bucureşti, Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, Muntele Athos și curentul filocalic.
 • Dezbateri

C. Secțiunea MUZICOLOGIE ȘI ARTĂ

Sala Vasile Petrașcu

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian și Dr. Costin Moisil

 • Dr. Constanța Cristescu, Consultant artistic muzicolog, Centrul Cultural Bucovina – Suceava: Promovarea culturii tradiționale bucovinene prin implicarea parohiilor.
 • Conf. univ. dr. Mircea Buta, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad, Misiunea parohiei prin muzică. Cerințe și provocări în secolul XXI.
 • Protos. dr. Mihail Harbuzaru, Mănăstirea Sinaia: Activitatea misionară a mănăstirii Sinaia prin muzică, de la ctitorire și până azi.
 • Pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, Valoarea teologică, didactică și pastoral-misionară a Anastasimatarului.
 • Dezbateri

 

17.00.17.30 Pauză de cafea

17.30-19.30

Sesiunea a II-a de comunicări științifice

A. Secțiunea TEOLOGIE

Aula Magna a Facultății de Teologie

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană și Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan

 • Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, Comunitatea, comuniunea şi comunicarea spre viață în contextul misiunii parohiale
 • Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad, Parohia - centru al pedagogiei creştine a persoanei
 • Dr. Gherman Alexandru, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj, extensia Blaj,  Misiunea parohiei şi provocările timpului prezent
 • Prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Dezorientarea creștinului care apelează la sistemele medicale moderne
 • Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Constanța, Misiunea Bisericii în fața provocărilor societății seculare contemporane.
 • Dezbateri

B. Secțiunea ISTORIE

Sala Liviu Galaction Munteanu

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb și Pr. prof. univ. dr. Ioan Vicovan

 • Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Milostenia – iubire de aproapele în comentariul la Evanghelia după Matei al Sfântului Ioan Gură de Aur.
 • Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Fost-a Hrisostom antisemit?
 • Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Oratio funebris, o sursa biografica hrisostomica inedită.
 • Pr. conf. univ. dr. Mircea Ioan Ielciu, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Sibiu,  Necesitatea și excelența rugăciunii la Sfântul Ioan Gură de Aur.
 • Pr. lect. univ. dr. Mircea Oros, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Sfântul Ioan Gură de Aur, atletul credinței în Hristos.
 • Dezbateri

C. Secțiunea MUZICOLOGIE ȘI ARTĂ

Sala Vasile Petrașcu

Moderatori: Prof. univ. dr. Elena Chircev și Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu

 • Dr. Costin Moisil, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, Cu timp și fără timp. Cântarea bisericească într-o comunitate românească din emigrație.
 • Pr. asist. univ. dr. Alexandru Marius Dumitrescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, Amfilohie (Athanasie) Iordănescu, model de misiune prin muzică.
 • Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, Inspirație și revelație în cântarea bisericească.
 • Pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean, Seminarul Teologic „Mitropolitul Simeon Ștefan”, Alba-Iulia, Top 40 în Biserică azi.
 • Dezbateri

 

Miercuri, 4 noiembrie

 Sediul Facultății de Teologie

9.00-11.00 - Sesiunea a III-a de comunicări științifice

A. Secțiunea TEOLOGIE

Aula Magna a Facultății de Teologie

Moderatori: ÎPS Mitropolit Andrei și Pr. prof. univ. dr. Ioan Emil Jurcan

 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Sauca, Consiliul Mondial al Bisericilor, Institutul Ecumenic din Bossey, Universitatea din Geneva, Elveţia, Vocația co-liturghisitoare a laicilor în Biserica Ortodoxă.
 • Pr. Conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, Porovocările majore ale globalizării pentru tinerii creștini.
 • Lect. univ. dr. Péter István, Facultatea de Teologie Reformată, Cluj-Napoca, Parohia reformată în spaţiul transilvan şi extracarpatic.
 • Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad,  Parohia - metamorfozele prezentului şi incertitudinile viitorului.
 • Pr. conf. univ. dr. Gârdan Gabriel, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Configurația religioasă globală – realități și previziuni
 • Dezbateri

 B. Secțiunea ISTORIE

Sala Liviu Galaction Munteanu

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr și Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan

 • Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Şaguna, Sibiu, Victor Tordășanu - un laic pentru misiunea social-filantropică a Bisericii.
 • Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, Irineu Mihălcescu-model de profesor, preot și arhiereu misionar.
 • Pr. lect. univ. dr. Stelian Manolache, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Constanța, Câteva considerații asupra chipului părintelui duhovnicesc oglindit în gândirea IPS, Dr. Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului.
 • Pr. dr. Bogdan Ivanov, Consilier cultural - Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Mitropolitul Bartolomeu și manifestul libertăţii interioare.
 • Pr. conf. univ. dr. Dorel Man, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Mărturie peste timp: cuvântul la Arhiepiscopul Justinian al Maramureşului din perioada totalitară.
 • Dezbateri

C. Secțiunea MUZICOLOGIE ȘI ARTĂ

Sala Vasile Petrașcu

Moderatori: Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță și Pr. lect. univ. dr. Vasile Sorin Dobre

 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Sibiu, Dimensiunea cosmică și revelată a vieții muzical-liturgice în Biserica Ortodoxă.
 • Pr. prof. dr. Răzvan-Constantin Ștefan, Seminarul Teologic Ortodox, București, Aspecte teologice și liturgice ale tradiției interpretării melosului bizantin.
 • Prof. dr. Malene Gheorghe, Seminarul Teologic Ortodox din Făgăraș, Mănăstirile transilvănene – centre misionare de formare prin învățarea alfabetului și prin cântare, în trecut și astăzi.
 • Pr. conf. univ. dr. Mihai Brie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea, Misiune ortodoxă antebelică în Vestul României. Școala confesională a Bisericii cu Lună
 • Lect. univ. dr. Eva Peter, Institutul Teologic Universitar Reformat, Cluj, Concepţii şi valori moderne în practica muzicală reformată
 • Dezbateri

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea

11.30 – 13.30 – Sesiunea a IV-a de comunicări științifice

A. Secțiunea TEOLOGIE

Aula Magna a Facultăţii de Teologie

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Valer Bel și Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca,  Teologia Sionului - element de fundamentare a comuniunii/comunității credinței.
 • Pr. conf. univ. dr. Daniel Buda, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Sibiu,  Rolul monahilor în formarea spirituală a credincioșilor potrivit lucrării Historia religiosa (H.r.) a lui Teodoret al Cyrului.
 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad,  Priorităţi misionare în viziunea teologilor Petru Deheleanu şi Ilarion V. Felea şi actualitatea acestora.
 • Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, Se mai poate vorbi despre o misiune creștină intr-o Europă sufocată de avalanșa migrațiilor politico-economico-religioase din Asia și Africa?
 • Pr. Dr. Florin Stan, Episcopia Ortodoxã a Maramuresului si Sãtmarului, Misiunea parohiei azi
 • Dezbateri

Secțiunea Teologie

Sala Liviu Galaction Munteanu

Moderatori: Pr. Conf. univ. dr. Mircea Ioan Ielciu și Pr. conf. univ. dr. Dorel Man

 • Pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Vocația liturgică și sacramantală a parohiei.
 • Pr. conf. univ. dr. Liviu Jitianu, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Cluj-Napoca, Biserica pe malul Iordanului.
 • Pr. conf. univ. dr. Marian Vîlciu, Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Valahia, Târgovişte, Problematica pastorală a parohiei urbane.
 • Dr. Mihai Floroaia, Inspectoratul Şcolar Neamţ, Rolul preotului (duhovnic) în catehizarea familiei privind formarea religios-morală a copiilor. .
 • Pr. asist. univ. dr. Cosmin Santi, Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Valahia, Târgovişte, Îndatoririle şi drepturile mirenilor în Misiunea Bisericii Azi.
 • Dezbateri

D. Secțiunea Muzicologie și Artă

Sala Vasile Petrașcu

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Mihai Brie și Pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei

 • Prof. univ. dr. Elena Chircev, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, Lucrările teoretice ale lui Anton Pann și relația acestora cu teoria actuală a muzicii psaltice din România.
 • Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță, Universitatea de Muzică, București: Cercetările de muzicologie bizantină din România totalitară.
 • Pr. lect. univ. dr. Vasile Sorin Dobre, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Sibiu, „Liturghia grecească” și începuturile muzicii corale bisericești din Transilvania.
 • Lect. univ. dr. Alexandru Suciu, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca: Iacob Mureșianu și Celestin Cherebețiu – personalități marcante ale muzicii bisericești și laice din Transilvania.
 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și Arhid. drd. Daniel Mocanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca: Idei practice pentru intensificarea pastorației misionare în Biserică prin muzică .
 • Dezbateri

 

16.00- 18.00 – Sesiunea a V-a de comunicări științifice

A. Secțiunea TEOLOGIE

Aula Magna a Facultăţii de Teologie

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie și Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

 • Conf. univ. dr. Radu Preda, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Pledoarie pentru un Muzeu al Crimelor Comunismului în România (MCCR). O perspectivă social-teologică.
 • Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Noua declarație misionară a Consiliului Mondial al Bisericilor și relevanța ei pentru misiologia și practica misionară ortodoxă din România.
 • Pr. lect. univ. dr. Grigore Moș, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, „Ortodoxia  radicală” și relevanța ei pentru misiunea și cultura creștină contemporană
 • Lect. univ. dr. Nicu Turcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Misiunea azi, între exercițiul rațiunii și lucrarea harului.
 • Ierom. asist. univ. dr. Benedict Vesa, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Abraham of Kashkar and the monastic life in the Persian Empire of the 6-7th century.
 • Dezbateri

B. Secțiunea Teologie

Sala Liviu Galaction Munteanu

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja şi lect. univ. dr. Péter István

 • Prof. dr. Emilian Dumitru Păunescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova, Parohia și mănăstirea, locașuri de vindecare sufletească și trupească.
 • Conf. univ. dr. Vasile Timiș, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Predica şi Predicatorul între tradiție și modernitate identitate și multiculturalism, izolare confesională și ecumenism.
 • Pr. lect. univ. dr. William A. Bleiziffer, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică,  Ad tuendam fidei - riflessioni canoniche sulla fede.
 • Arhim. conf. univ. dr. Teofil Tia, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Parohia – Familia lui Dumnezeu pe Pământ. 33 de exigențe minimale pentru o pastorație fructuoasă.
 • Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Misiunea educativă a parohiei
 • Dezbateri

C. Secțiunea  ARTĂ

Sala Alexandru Filipaşcu

Moderatori: Conf. univ. dr. Marcel Munteanu și Prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc Puică

 • Lect. univ. dr. Claudia Trif, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Vitraliul – modalitate de înfrumusețare a spațiului ecclesial
 • Lect. univ. dr. Alin Trifa, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Pictura bisericească din România, încotro?
 • Conf. univ. dr. Marcel Munteanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca,  Sfântul Ioan Gură de Aur în iconografie. Tema sacralității redescoperită în pictura contemporană.
 • Lect. Univ. dr. Marin Cotețiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, București, Restaurarea icoanei „Aducerea Sfintei Mahrame”, tempera pe lemn, secolul XVIII, zona Vâlcea
 • Dr. Elena Ardelean, Prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc Puică, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Considerations about conservation-restoration activity of ecclesiastical old books
 • Anamaria Baciu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca,  Recuperarea mănăstirilor temporar scoase din cult. Studiu de caz. Mănăstirea Răchitoasa, jud. Bacău.
 • Conf. univ. dr. Marius Silviu Georgescu, Universitatea de Artă și Design, Cluj, Numărul Patru și Cosmosul

D. Secțiunea  ARTĂ

Sala Teofil Herineanu

Centrul de Creație și Perfecționare Continuă Sfântul Evanghelist Luca, coordonator: Asist. univ. dr. Ghenescu Marius Dan

Moderatori: Prof. univ. dr. Mihaela Palade și Asist. univ. dr. Ghenescu Marius Dan

 • Prof. univ. dr. Mihaela Palade, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, The Triconchial Structural Typology: From Monasteries to all Romanian Churches.
 •  Asist. univ. dr. Ghenescu Marius Dan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Departament  Artă Sacră, Cluj, Ceasul cu pendulă.
 • Ghenescu Petruța-Mioara, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj, Facultatea de Istorie și Filozofie, UBB, Cluj, Biserica ascunsă a Cavalerilor Teutoni.
 • Marius Lucian Miclea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj, Noua interpretare a cuvintelor sacre văzută de artistul monah Arsenie Boca.
 • Lioara Petruț, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj, Andrei Rubliov, lumina renașterii artei sacre.
 • Pogăcean Stela, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj, Picu Pătruț, un însuflețitor al textelor sacre.
 • Dezbateri

18.15-19.00 – Sesiunea a VI-a în plen

Aula Magna a Facultăţii de Teologie

 • Concluziile Simpozionului
 • Concert coral susținut de către Corul de Cameră al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca Psalmodia Transylvanica, Dirijor: Pr. prof.univ.dr. Vasile Stanciu

Joi, 5 noiembrie

Plecarea invitaților

 

* Comitetul de organizare al Simpozionului îşi rezervă dreptul ca, din motive obiective care țin în special de flexibilitatea programului participanților, să intervină cu unele modificări de ultimă oră în programul evenimentului. De aceea, adresează participanților rugămintea de a consulta pagina de internet a manifestării la adresa http://conference2015.orth.ro/ până inclusiv în ziua precedentă deschiderii Simpozionului, pentru a se asigura că sunt informați cu privire la ora şi locația comunicărilor şi a celorlalte elemente din program.