OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Simpozionul Naţional Dimitrie Cunţanu

Joi, 17.06.2010 - Vineri, 18.06.2010

     În perioada 17-18 iunie, 2010, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează la Cluj-Napoca primul Simpozion Naţional de Muzică Bisericească. Tema Simpozionului este personalitatea preotului-muzician Dimitrie Cunţanu. Scopul acestei întâlniri este acela de a aduce un omagiu pr. Dimitrie Cunţanu la împlinirea a 100 de ani de la trecerea lui la cele veşnice. Lucrările care vor fi susţinute de profesorii de muzică bisericească de la Facultăţile de Teologie şi Seminariile Teologice şi profesorii de la Academiile şi Facultăţile de muzică din întreaga ţară, se doresc a fi o incursiune în epoca în care a trăit pr. Cunţanu, o analiză a operei sale şi mai ales a modului în care aceasta a influenţat până azi întreaga muzică bisericească din Transilvania. În cadrul manifestărilor se va lansa primul Anastasimatar din Transilvania.

17 iunie 2010

 • 09.00 Deschiderea lucrărilor: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile STANCIU
 • Cuvântul Decanului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRILĂ
 • Cuvântul Prea Sfinţiei Sale Dr. IRINEU Pop Bistriţeanul, Episcop Vicar

Secţiunea I

09.30 – 11.00

Moderatori: Conf.Univ. Dr. Elena CHIRCEV şi Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin DOBRE

 • Prof. Univ. Dr. Constantin RÎPĂ, Titlu rezervat
 • Dr. Constanţa CRISTESCU, Muzicolog, Trăsături stilistice ale cântării româneşti de tradiţie bizantină din Ardeal
 • Prof. Univ. Dr. Constantin CATRINA, Secvenţe muzicologice pe teme ale monodiei de tradiţie bizantină din Transilvania
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile GRĂJDIAN, Teorie, practică, tradiţie - factori complementari necesari încadrăriiCărţii de „Cântări Bisericesci” a lui Dimitrie Cunţanu (Sibiu, 1890) în ansamblul cântării bisericeşti din Ardeal
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Valer BEL, Dimensiunea misionară a activităţii preotului muzician Dimitrie Cunţanu

 

11.00-11.15 Pauză de cafea

11.15-13.30

 • Prof. Univ. Dr. Valentin TIMARU, Titlu rezervat
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru MORARU, Şcolile de cântăreţi bisericeşti din eparhia Clujului
 • Lect. Univ. Dr. Ana BACIU, Colecţia de cântări bisericeşti a lui Dimitrie Cunţanu- un comentariu stilistic
 • Conf. Univ. Dr. Nicolae BELEAN, Muzica religioasă din Banat
 • Pr. Lect. Dr. Alexăndrel BARNEA, Un manuscris de muzică psaltică ce a aparţinut familiei Enescu
 • Drd. Alexandru SUCIU, Aspecte inedite din creaţia muzicală bisericească a lui Celestin Cherebeţiu
 • Discuţii

Secţiunea a II – a 

16.00-18.00

Moderatori: Prof. Univ. Dr. Constantin RÎPĂ şi Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile GRĂJDIAN

 • Conf. univ. dr. Elena CHIRCEV, Particularităţi ale notării cântărilor bisericeşti în antologia întocmită de Dimitrie Cunţanu
 •  Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile LEB, Politica culturală a mitropolitului Andrei Şaguna
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai BRIE, Nicolae Firu, figură muzicală bisericească a Crişanei, contemporană cu Dimitrie Cunţan
 • Pr. Lect. univ. dr. Teofil STAN, Colecţii de cântări bisericeşti apărute în epoca lui Dimitrie Cunţanu. Tsercovnoje Prostopinije
 • Pr. Prof. Dr. Petru STANCIU, Dimitrie Cunţanu şi cântarea de strană din centrul Transilvaniei
 • Pr. Dr. Sorin DOBRE, Mitropolitul Andrei Şaguna şi muzica bisericească ortodoxă din Transilvania
 • 18.00 Discuţii. Concluziile primei zile

18 iunie 2010

Secţiunea a III - a

08.30-11.00

Moderatori: Prof. Univ. Dr. Constantin CATRINA şi Conf. Univ. Dr. Mircea BUTA

 • Conf. Univ. Dr. Mircea Remus BUTA, Privire de ansamblu asupra esenţelor intonaţionale ale glasurilor bisericeşti notate de D. Cunţanu şi Trifon Lugojan
 • Dr. Éva PÉTER, Izvoarele scrise din Transilvaniaale cântărilor comunitare reformate
 • Conf. Univ. Dr. Ciprian PARA, Titlu rezervat
 • Arhid. Prof. Dr. Nicolae TOPÎRCEAN, Activitatea preotului profesor Dimitrie Cunţanu - împlinirea idealului şagunian
 • Prof. Dr. Gheorghe MALENE, Cântările bisericeşti ale lui Dimitrie Cunţan (1890) în practica liturgică a Bisericii Ortodoxe din Ţara Făgăraşului
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Adam DOMIN, Compozitorul Ioan Popa – Armonizări şi prelucrări corale din melodiile lui Dimitrie Cunţanu
 • Discuţii

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

11.30-13.00 Secţiunea a IV – a

Moderatori: Prof. Univ. Dr. Constantin CATRINA şi Conf. Univ. Dr. Elena CHIRCEV

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile STANCIU, Contribuţia profesorului Vasile Petraşcu la dezvoltarea muzicii bisericeşti transilvănene
 • Asist. Univ. Drd. Marius Ghenescu, O arheologie a ceea ce este dincolo de privireşi lansarea portretului lui Dimitrie Cunţanu
 • Lansarea primului Anastasimatar din Transilvania.
 • Vor vorbi: Prof. Univ. Dr. Constantin CATRINA, Conf. Univ. Dr. Elena CHIRCEV şi Pr. Sorin DOBRE
 • Cuvântul PS Dr. Visarion Bălţat, Episcopul Tulcii
 • Cuvântul ÎPS ANDREI Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei
 • Cuvântul Prea Sfinţiei Sale VASILE Someşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
 • Cu participarea Corului de Cameră Psalmodia Transylvanica”
 • Concluzii. Închiderea lucrărilor