OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pr. prof. univ. dr. Gabriel Gârdan

Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Departamentului

Domenii de competență:

Istorie bisericească, Istoria instituţiilor ecleziale, Patristică, Problematica diasporei ortodoxe

Discipline predate:

  • Biserica în epoca primară, anul I, sem. I, Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Sociala, Artă Sacră
  • Biserica în epoca sinoadelor ecumenice, anul I, sem. II, Teologie Pastorală, Teologie Didactică
  • Introducere în studiul literaturii patristice, anul I, sem. I, Teologie Pastorală
  • Literatura patristică în epoca Bisericii primare, anul I, sem. II, Teologie Pastorală
  • Literatura patristică şi hermeneutica textului sacru, Masterat, sem. I
  • Răspândirea creştinismului până în secolul al IV-lea, Masterat, sem. II

Publicații:

Preocupări de cercetare: