OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pr. lect. univ. dr. Paul Bogdan Ivanov

Domenii de competență:

    Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, doctor în teologie.

  Are o carieră de cercetare în domeniul istoriei ecleziastice, a participat la mai multe proiecte de cercetare (primul Martirologiu al Bisericii Creştine din România în timpul comunismului, proiectul interconfesional de cercetare istorică comparată „Healing of Memories”) şi este editor al celei mai recente versiuni ilustrate a Bibliei tipărită în România.

Discipline predate:

  • Istoria creștinismului în epoca medievală și modernă
  • Etică și Morala creștină

Publicații:

Preocupări de cercetare:

   Printre temele de cercetare studiate se numără Reforma şi Contrareforma, teologia politică şi fundamentul teologic al puterii în Imperiul Bizantin şi în Monarhia Habsburgică în epoca modernă timpurie.